Όπως ήδη γνωρίζετε το YouTube, όπως και άλλα κοινωνικά δίκτυα…