Υπολογίζετε από τον Χρόνο που Εσείς θα διαθέσετε στον Τεχνικό μας για να σας Εγκαταστήσει με ασφάλεια τα προϊόντα που Εσείς έχετε Επιλέξει !!!!!

Η εταιρία μας Εξειδικεύετε στην Εγκατάσταση συστημάτων Ασφαλείας, Ψυχαγωγίας & Επικοινωνίας στο Αυτοκίνητο από το 1993, Παρέχοντας υψηλού επιπέδου εργασίας με ασφάλεια. Με προκαθορισμένο ραντεβού για να εργαστούμε αποκλειστικά στο Δικό σας Αυτοκίνητο μέχρι να σας το παραδώσουμε

 

Εκτίμηση του κόστους Εγκατάστασης γίνετε από τον Τεχνικό μετά από έλεγχο των προϊόντων που έχετε επιλέξει και του αυτοκινήτου που θα εγκατασταθούν και θα σας αναφέρει τον ασφαλή χρόνο εγκατάστασης που απαιτείτε

Εγκατάσταση Πηγής 

Level 0
40
Μέχρι <1 Εργάσιμη Ώρα
Απαιτείτε προκαθορισμένο Ραντεβού !
Εγκατάσταση Πηγής
Μικρά Αυτοκίνητα
Level 1
70
1+ Εργάσιμη Ώρα
Απαιτείτε προκαθορισμένο Ραντεβού !
Εγκατάσταση Πηγής
Μεσαία Αυτοκίνητα
Level 2
140
2+ Εργάσιμη Ώρα
Απαιτείτε προκαθορισμένο Ραντεβού !
Εγκατάσταση Πηγής
Μεγάλα Αυτοκίνητα

Εγκατάστασης Πλήρους Ηχοσυστήματος

Level 3
190
1-2 Εργάσιμες Ημέρες
Απαιτείτε προκαθορισμένο Ραντεβού !
Εγκατάσταση Ηχοσυστήματος
Μικρά Αυτοκίνητα
Level 4
240
1-2 Εργάσιμες Ημέρες
Απαιτείτε προκαθορισμένο Ραντεβού !
Εγκατάσταση Ηχοσυστήματος
Μεσαία Αυτοκίνητα
Level 5
290
1-2 Εργάσιμες Ημέρες
Απαιτείτε προκαθορισμένο Ραντεβού !
Εγκατάσταση Ηχοσυστήματος
Μεγάλα Αυτοκίνητα

*Την εργασία την πραγματοποιεί εξωτερικός μας συνεργάτης και πελάτης Gorilla Greece