Η Digital Solution παρέχει υπηρεσίες e-learning προσφέροντας τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε ένα σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον, όπου ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί, να μελετήσει ή να εξασκηθεί, από όπου και αν βρίσκεται.

H Digital Solution αναλαμβάνει τη μετατροπή δικού σας εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή και φροντίζει για την ορθή παραμετροποίησή του, ώστε να προσαρμόζεται σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες.