ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

23 Απριλίου 2022

Στην Digital Solution προσφέρουμε λογιστικές υπηρεσίες όπως είναι:

Φορολογικές Δηλώσεις

Έκδοση ΑΦΜ και Αλλαγές Στοιχείων

Οικογενειακό Επίδομα Α21

Υποβολή αίτησης Επιδόματος Θέρμανσης

Υποβολή αίτησης για κοινωνικό μέρισμα

e-Παράβολο

Έκδοση Κλειδάριθμου

Δήλωση Ακατάσχετου Λογαριασμού