ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

23 Απριλίου 2022

Αναλαμβάνουμε ολοκληρωτικά την υποβολή αιτήσεων αλλα και ενστάσεών σας για προκηρύξεις προς ΑΣΕΠ και προς όλους τους δημόσιους και κρατικούς φορείς που δεν απαιτούν ενέργειες μέσω ΑΣΕΠ.

ΑΣΕΠ


Εγγραφή νέων μελών

Καταχώρηση στοιχείων και πληροφοριών

Αποστολή αιτήσεων και ενστάσεων προς ΑΣΕΠ

Διαγραφή απο τις υπηρεσίες ΑΣΕΠ

Επίλυση προβλημάτων


ΔΕΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΔΕΥΑΠ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΔΗΜΟΙ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΛΤΑ