Αν έχετε οποιαδήποτε μυκροσυσκευή και αντιμετωπίζεται πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εμείς θα αναλάβουμε να την παραλάβουμε, να πραγματοποιήσουμε τεχνικό έλεγχο του προβλήματος και να την επισκευάσουμε.