Σε οποιοδήποτε Υπουργείο μεταφορών και αν υπάγεστε θα σας ενημερώσουμε για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες , προκειμένου να διεκπεραιώστε το αίτημα σας

– Νέα διπλώματα Ερασιτεχνικά -επαγγελματικά-Μοτοσικλέτες- Επεκτάσεις, ΠΕΙ φορτηγών-λεωφορείων

– Παλαιά διπλώματα: Αναθεωρήσεις- Απώλειες-Κλοπή-Αντικαταστάσεις-Μετατροπές ξένων διπλωμάτων-αλλαγή ονόματος

– Οχήματα : Κατάθεση πινακίδων, άδειες κυκλοφορίας- Τεχνικοί έλεγχοι-μεταβιβάσεις- κληρονομικά-παραλαβή πινακίδων-απώλειες αδειών, πινακίδων

– Τεχνικό τμήμα: Επιθεώριση οχημάτων-επιθεωρήσεις για συνεργεία κ.λ.π.

– Ειδικές άδειες: εκπαιδευτών ,ταξί, συνεργείων,Πρατηρίων καυσίμων, Μεταβιβάσεις αδειών , Ροδιοτεχνίτη, Ραδιοηλεκτρολόγουκ.λ.π.

Οτι άλλο , σας απασχολεί, αρμοδιότητος του Υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών που δεν αναφέρεται στην ανωτέρω λίστα, βλέπε επικοινωνία πιο κάτω