Σε περίπτωση που έχετε δυναμική ή στατική ιστοσελίδα, αλλά δεν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μόνοι σας τις αλλαγές, μπορούμε να αναλάβουμε εμείς τη συντήρηση της ιστοσελίδας σας.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο συντήρησης:

 • Αλλαγές σε καταλόγους προϊόντων
 • Αλλαγές σε τιμοκαταλόγους
 • Προσθήκες προϊόντων
 • Νέες Ανακοινώσεις
 • Προσφορές
 • Νέοι σύνδεσμοι (links)
 • Αλλαγές στο προσωπικό
 • Μεταβολές ή εμπλουτισμός δραστηριοτήτων
 • Προσθήκη νέων σελίδων
 • Παρακολούθηση του τρόπου χρήσης του δικτυακού τόπου
 • Αναβάθμιση plugins
 • Καθημερινό backup
 • Αναβάθμιση CMS